top of page

מקום ראשון בתחרות תמונת השנה 2018

מפתיע, מוזר ומרגש לגלות שזכית במקום הראשון בתחרות צילום שמסביבך אלפי צלמים נפלאים ומוכשרים . לרגע אחד כל הזרקורים מופנים אליך, לצילום אחד שלך שאהבת בעצמך וראית בו משהו קצת שונה. לבחור תמונה אחת מתוך שנה שלמה זאת משימה כמעט בלתי אפשרית, אתה מצלם הופעות, רגשות, אנשים וסיטואציות בטכניקות שונות, בתנאי תאורה כאלה ואחרים, בצבעים ובשחור לבן אבל לתמונה אחת בלבד גם אחרים צריכים להתחבר. אחרי התלבטויות קשות הצגתי בתחרות את תמונה שצולמה בטכניקת פאנינג בשעות החושך, למרות הקושי הצלחתי להפתיע את עצמי בבחירת הפרמטרים הנכונים, ומהירות הצילום שהולידו את התוצאה הרצויה. תודה לזיו קורן ששפט בתחרות ולארליך שיזמו אותה.

משה צ'יטיאת

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page