top of page

האתגר שבצילום עיצוב פנים

צילום עיצוב פנים הוא תחום מסקרן בו הצלם מציג דרך עינו את יצירתו של האחר.

יותר מכל תחום בצילום חשובה בו רמת הדיוק, הסימטריה, הקפדה על הצבעים המציאותיים, הצגת המרחב בזויות הנכונות תוך כדי הבלטת הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל בין צילום טוב למצוין.
קיימות טכניקות מגוונות לצילום עיצוב פנים, מצילום במספר חשיפות ללא תאורת עזר ועד פיזורם של פלאשים רבים בחלל. באופן אישי אני מעדיף את האפשרות הראשונה בה התמונה הסופית שנוצרת טבעית יותר. יצירת תמונה בטווח דינמי רחב מאפשרת לראות פרטים באזורים כהים ובהירים כאחד ובכך לא יתפספסו חלקים במקומות שהתאורה לא מגיעה אליהם באופן ישיר ומקומות מוארים לא "ישרפו" בעקבות עודף חשיפה.


רוב התמונות יצולמו בעזרת עדשה רחבה שמאפשרת להציג את הקשר בין החללים השונים במרחב. בחדרים קטנים חשוב שהצלם ילכוד כמה שיותר פרטים וללא עדשה רחבה הדבר לא יתאפשר. הנטייה של עדשות רחבות היא ליצור עיוותים ולכן חשוב לתקן ולישר את התמונות בעזרת תוכנה ייחודיות ולשאוף לכך שהקווים בתוצאה הסופית יהיו מקבילים.

תחום הצילום הזה מאתגר מאוד בעיקר בגלל העובדה שכל מעצב שונה בצורת החשיבה, בהחלטותיו ובמטרותיו והצלם בוחר בדרכו להאדיר את עבודת המעצב ולתת לה את הזווית המיוחדת והאישית שלו.צילומים: משה צ'יטיאת © כל הזכויות שמורות


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page