top of page

ידיים ישראליות

מה מסמלות הידיים? עד כמה אפשר להביע בעזרתן רגשות? האם אפשר ללמוד מהן על אופיו של האדם? כמה הן חשובות כדי להעביר מסרים?

בפרויקט "ידיים ישראליות" מוצג פסיפס אנושי שיוצר תמונה ישראלית

רחבה ומרתקת בעזרת מגוון צילומי תנועות ידיים מהרחוב.

מוזמנים למסע מרגש, כואב ומחוייך שמספר את המציאות של כולנו.

bottom of page